Chronology

2014-01-012014 Product Chronology

 

Month Product Series  / Product Name (Model) 21" 23"- 23" 26" 30" 36" 41" Type
DEC

U900 Baby Series

   U900 Baby U  (aNN-Baby U)

   U900 Baby 900  (aNN-Baby 900)

- - - - - - -

Laminate

Ukulele

OCT

Dolphin Koa Series

   Dolphin Koa I  (aNN-DK1)

   Dplphin Koa II  (aNN-DK2)

   Dolphin Koa III  (aNN-DK3)

V - V V - - -

All Solid

Ukulele

Grand Kula Koa Series

   Grand Kula Koa II  (aNN-GKK2)

   Grand Kula Koa III  (aNN-GKK3)

- - V V - - -

All Solid

Ukulele

SEP

Super Lani C Series:

   Super Lani CC  (aNN-SLCC)

   Super Lani CT  (aNN-SLCT)

- - V V - -

-

Solid Top

Ukulele

AUG

►AQUA Ukulele - Classic Koa Series

   Classic Koa II  (AQUA-CK2)

   Classic Koa III  (AQUA-CK3)

V - V - - - -

Laminate

Ukulele

I'm Bass Koa Series

   I'm Bass Koa  (aNN-IMBK)

- - - - V -

-

Laminate

Ukulele Bass

JUL

U900 S Series

   U900S-US (aNN-US) , U900S-900S (aNN-900S)

U900 IIS Series

   U900S-U900 IIS  (aNN-U900IIS)

   U900S-U900 IIS CE  (aNN-U900IISCE)

V - V - - - -

Solid Top

Ukulele

FEB

►AQUA Ukulele - One & Only Series

   One&Only I  (AQUA-OO1)

   One&Only II  (AQUA-OO2)

V - V - - - -

Laminate

Ukulele